Říše loutek Kroměříž

Krátce o souboru


Říše loutek pracuje od znovuobnovení činnosti v roce 1968 nepřetržitě. Soubor byl založen v roce 1902. V posledním období se zaměřuje na zájezdovou činnost. Hrajeme hlavně pro děti nejmladší věkové kategorie (předškolního a mladšího školního věku). Záměrně volíme hry, kdy se divák spolupodílí na vlastní inscenaci. Hry si soubor upravuje k vlastním potřebám podle předloh známých autorů. Soubor byl mnohokrát vítězem oblastních soutěží s přímým postupem na národní přehlídku - Loutkářská Chrudim. V roce 2010 se stal soubor občanským sdružením.


Výkonný tým

Jiří Lisý - vedoucí souboru

Petr Rozsypálek - zástupce vedoucího

Marie Baierová, DiS. - jednatelka


Členové

Růžena Rozsypálková

Lenka Málková

Bc.Martina Hrtúsová,DiS.

Magdalena Ratůzná

Anna Michajlovičová

Petra Jancková

Kateřina Sklenářová - externí spolupracovník

Pavel Vrba - externí spolupracovník

Eva Zonová - externí spolupracovník

Yvonna Outratová - externí spolupracovník

Zuzana Outratová - externí spolupracovník

 

Historie souboru


Dosažené úspěchy


[CNW:Counter]